??

2003, 14. oktober
Velartikulert sprøyt
Bergens Tidende