Hoffengh, Sissel

2005, 28. januar
Ung dans i sentrum
Dagsavisen