Sortland, Venke Marie
2014, 03. februar
Tåkehavets ryttere
Scenekunst.no