Bikset, Lillian

2019, 22. oktober
Sårt og rasende
Dagbladet, s. 34