Bikset, Lillian

2018, 11. juni 
Sansekunst
Dagbladet, s. 32