Ångström, Anna
2007, 24. februar
Rumpnissar skaver mot varandra
Svenska Dagbladet