Pettersen, Anette Therese

2022, 22. september
Innadvendt dans fra arkivet
Scenekunst.no

Blaue, Julian

2022, 13. september
Et upartisk kunsttribunal med avantgarden i forsvar!
Scenekunst.no

Amundsen, Julie Rognved

2022, 02. mai
Bestemorhypotesen
Scenekunst.no

Ribe, Ole Petter

2021, juni 
Et lite pietistisk vindu
Norsk Shakespearetidsskrift, s. xx

Eriksen, Chris

2021, 18. juni
Tidløs teatralitet
Scenekunst.no