Sortland, Venke Marie
2014, 04. november
Kjedereaksjoner
Scenekunst.no