Sveningson, Lis Hellström
2011, 19. april
Hysterins historia
Danstidningen