Ribe, Ole Petter

2021, juni 
Et lite pietistisk vindu
Norsk Shakespearetidsskrift, s. xx