Røed, Kjetil
2007, 02. januar
Er det mulig å lage kunst etter julaften?
Kunstkritikk.no