Lindberg, Elin

2021, juni 
Det tredje språket. Erotikkens poesi
Norsk Shakespearetidsskrift, s. xx