Domellöf-Wik, Maria

2016, 26. april
Den barocka människans sexualitet
Göteborgs-posten