MADAM (2021)

We are in a claustrophobic environment. Wearing tight suits and high riding boots smeared in animal fat, the Nartman Foundation wades through a barren landscape covered in mud and dirt, between large barrels of dissing aspic. They desperately try to stay clean – if they lose something in the mud, everything is destroyed. Out of this hell of mud, the desire arises: the desire to give in and don’t stop!

We will call the Poison Information Center’s telephone 22 59 13 00 and hear what we should do after swallowing a handful of arsenic – could we have saved Emma?

Henriette Pedersen and the Nartman Family Foundation are no strangers to working with texts in a choreographic setting. This time they have set out to investigate the world´s first realistic novel, “Madame Bovary” by Gustave Flaubert (1857). The boredom of the bourgeois marriage of Emma Bovary, the doctor’s wife, leads her into an unspeakable mixture of sex and infidelity, profligacy, longing for death, and self-loathing. Where Flaubert uncovers the hypocricy of the 19th century bourgeoisie, Pedersen presents circumstances and interpretations that are far from realistic – rather hysterical, hypersexual and boundless.

Documentation: www.vimeo.com

Credits:
Choreographer/director: Henriette Pedersen
Performers: Håkon Mathias Vassvik, Hildur Kristinsdottir, Kjersti Aas Stenby
Text/Illustration: Pernille Mercury Lindstad
Lights: Ane Reiersen
Sound: Vilde Ilkama Nupen
Scenography: Olav Ryland Myrtvedt
Costume: Solveig Holthe Bygdnes
Dramaturge: Oda Radoor
Photo: Sveinn Fannar Johannsson
Video: Maja Wilhite-Hannisdal
Program text: Frøydis Århus
Producer: Morten Kippe

Language: Norwegian
Duration: 1 hour 10 minutes
Premiere: TBC / spring 2021, Black Box teater (Oslo)
Supported by: Arts Council Norway
Co-production: Black Box teater, Oslo

 

In Norwegian:

«Henriette Pedersens nye prosjekt MADAM inneholder alt det jeg ønsker å se mer av.»
– Scenekunst.no

«En egenskap ved klassikerne er gjerne deres eviggrønne aktualitet, i hvert fall hvis de omgås med kløkt. Her har Henriette Pedersen og medarbeiderne hennes gått hele veien rundt: Ved å gjøre klassikeren kontemporær har de gjort det kontemporære verket klassisk.»
– Scenekunst.no

«Det er godt å se når utøvere gir ustoppelig mye av seg selv. Nartmanstiftelsens MADAM på Black Box inneholder ingen formell disiplin. Det ligger heller en latent egen lidenskap her.»
– Norsk Shakespeare Tidsskrift

Et bulimisk underliv basert på Gustave Flaubert:
Vi befinner oss i et klaustrofobisk miljø. I stramme kostymer og høye ridestøvler smurt inn i dyrefett vasser Nartmanstiftelsen gjennom et goldt landskap dekket av mudder og dritt, mellom store fat med dissende aspik. Fortvilet prøver de å holde seg rene – mister de noe i gjørma, er alt ødelagt. Ut fra dette mudderhelvetet dukker lysten opp: lysten til å gi etter og gi seg hen!

“Vi skal ringe Giftinformasjonens telefon 22 59 13 00 og høre hva vi skal gjøre når vi har svelget en håndfull arsenikk – kunne vi ha reddet Emma?”

Å arbeide med tekst i koreografisk sammenheng er ikke fremmed for Henriette Pedersen og Nartmanstiftelsen. Denne gangen har de satt seg fore å undersøke verdens første realistiske roman, «Madame Bovary» (1857). Kjedsomheten i legefruen Emma Bovarys borgerlige ekteskap, leder henne inn i en usalig blanding av sex og utroskap, sløseri, dødslengsel og selvforakt. Der hvor Flaubert avkler borgerskapets hykleri, presenterer Pedersen omstendigheter og fortolkninger som er langt fra realistisk – snarere hysterisk, hyperseksuell og grenseløs.

Dokumentasjon: www.vimeo.com

Kredittering:
Koreograf, regissør: Henriette Pedersen
Utøvere: Håkon Mathias Vassvik, Hildur Kristinsdottir, Kjersti Aas Stenby
Tekst, illustrasjon: Pernille Mercury Lindstad
Lys: Ane Reiersen
Lyd: Vilde Ilkama Nupen
Scenografi: Olav Ryland Myrtvedt
Kostyme: Solveig Holthe Bygdnes
Dramaturg: Oda Radoor
Programtekst: Ine Therese Berg, Frøydis Århus
Foto: Sveinn Fánnar Jóhannsson
Produsent: Morten Kippe

Språk: norsk
Lengde: 1 time og 10 minutter
Premiere: 27. April 2021, Black Box teater (Oslo)
Støttet av: Kulturrådet
Ko-produksjon: Black Box teater, Oslo